PROPOZICE

ZÁKLADNÍ INFORMACE 2023


Příspěvek za 1 holuba je stanoven v České republice na 2.500,-Kč. Ocenění je vypočítané na 1300 placených holoubat. V případě plus, mínus 10 % nekorespondujícího počtu placených holoubat s počtem plánovaným, dojde k úpravě výše výher a to v obou směrech. Za závaznou objednávku se považuje pouze plně vyplacená objednávka. Platby zasílejte, prosím, na český účet:

2101226147/2010

ZE SLOVENSKA POSÍLEJTE PLATBU V EURECH VE VÝŠI 100 € ZA 1 HOLUBA NA ÚČET:
IBAN: CZ97 2010 0000 0024 0122 6165
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Matuska Stanislav
Unicovska
Sternberk
Czech Republic

Přihlášku do OLR Talent Quatro Šternberk vyplňujte na webové stránce www.talent-quatro.cz viz hlavička Hlavní stránka - Přihláška.

Počet holoubat od jednoho člena není početně nijak omezen. Pro účely soutěže FCI je však družstvo stanoveno maximálně na 12 kusů.
V případě, že chovatel dodá více jak 12 kusů, musí si družstva označit písmeny „A“, „B“, atd.. Za každých 5 placených holoubat bude
1 holoubě přijato zdarma.

Příjem holoubat od 10.3. 2023 do 10.5. 2023
Holoubata dodávejte ve věku minimálně 40 dnů, lepší jsou však holoubata starší. Při dodání holoubat je třeba předložit veterinární potvrzení o provedené vakcinaci proti paramyxoviróze (PMV) minimálně 14 dnů před dnem dodání. Doporučujeme očkování již na hnízdě. Upozorňujeme, že bez potvrzení NEBUDOU HOLOUBATA PŘIJATA. Bez výjimky !!!

Současně s holoubaty budeme přebírat jejich čitelně vyplněné rodokmeny opatřené průkazkou o vlastnictví a vlastnoručním podpisem majitele. Na předání si připravte seznam dodaných holoubat s jejich jmény.

V případě nedodání rodokmenu nebo kartičky o vlastnictví, případně obojího, ztrácí původní majitel nárok na ocenění a podíl z dražby. Obojí propadá ve prospěch pořadatele.

Úhradou příspěvku a předáním holoubat souhlasí původní majitel s podmínkami v plném rozsahu a novým majitelem holoubat se automaticky stává vyhlašovatel soutěže, Talent Quatro z.s..

Zdravotní péče
Vyhlašovatel soutěže se zavazuje provést revakcinaci proti paramyxoviróze a vakcinaci proti difterii. Testovací stanice Talent Quatro Šternberk z.s. bude pod pravidelným veterinárním dohledem pana MVDr. Pavla Maňáka.

Nácviky a závody holoubat
Aktuální závodní plán je umístěn na stránkách www.talent-quatro.cz pod hlavičkou Závody & soutěže.

Dražba holoubat
Ceny vydražených holoubat snížené o cenu fotografie se budou dělit v poměru 50% pro původního majitele a 50% pro Talent Quatro z.s. ..

Holoubata, o která nebude v I. kole dražby zájem, nebo se vrátí po ukončení závodu (finálového), se stávají majetkem Talent Quatro z.s.. Ten je nabídne ve II. kole za sníženou vyvolávací cenu. Původní majitel však ztrácí nárok na podíl z vydražené sumy.

Odvolání veřejné soutěže
V případě vzniku mimořádných situací může vyhlašovatel odstoupit od propozic veřejné soutěže. Typickým příkladem by bylo vyhlášení nákazové situace ze strany Státní veterinární správy, např. ptačí chřipky. V tomto případě by byla holoubata vrácena původním majitelům včetně finanční částky ve výši 40,- € nebo 1000,- Kč za 1 holoubě.
Po dohodě s původními majiteli by však mohla proběhnout i velká dražba, ze které by připadlo 50% původnímu majiteli a 50% z vydražené částky Talentu Quatro z.s.. Vždy sníženo o cenu fotografie.

FINALE VRPOLJE - CROATIA - 510 KM * PEUGEOT RACE
1. 375.000 Kč
2. 200.000 Kč
3. 150.000 Kč

4. 125.000 Kč
5. 100.000 Kč
6. 75.000 Kč
7. 50.000 Kč
8. 37.500 Kč
9. 32.500 Kč
10. 27.500 Kč

11. – 20. 12.500 Kč
21. – 30. 7.500 Kč
31. – 50. 3.750 Kč
51.–100. 2.500 Kč

KÚTY – SLOVAKIA – 123 KM
1. 5.000 Kč
2. 2.500 Kč
3. 2.000 Kč

ZOHOR – SLOVAKIA – 160 KM
1. 7.500 Kč
2. 5.000 Kč
3. 2.500 Kč

NEUSIEDL AM SEE – AUSTRIA – 201 KM
1. 10.000 Kč
2. 7.500 Kč
3. 5.000 Kč

NYIRÁD – HUNGARY – 306 KM * KATOWICE MEMORIAL
1. 12.500 Kč
2. 10.000 Kč
3. 7.500 Kč
4. 5.000 Kč
5. 2.500 Kč

SZIGETVÁR – HUNGARY - 410 KM * FCI + AIDI RACE
1. 15.000 Kč
2. 12.500 Kč
3. 10.000 Kč
4. 7.500 Kč
5. 5.000 Kč
6. 2.500 Kč
7. 2.500 Kč
8. 2.500 Kč
9. 2.500 Kč
10. 2.500 Kč

KNOCK OUT
1. 37.500 Kč

SUPER ESO
1. 45.000 Kč
2. 37.500 Kč
3. 20.000 Kč

ESO HOLUB
1. 37.500 Kč
2. 25.000 Kč
3. 12.500 Kč

TIME ESO
1. 37.500 Kč
2. 25.000 Kč
3. 12.500 Kč

SUPER TEAM 3 HOLUBŮ
1. 62.500 Kč
2. 50.000 Kč
3. 25.000 Kč

Ocenění poháry vždy první tři místa v každé kategorii s výjimkou Knock Out. Celkem tedy 34 pohárů.

SPECIFIKACEKnock out
Napínavá soutěž, kde jediné zaváhání znamená vyřazení mláděte ze soutěže.
Holoubata, která doletí z 1. závodu v 80 % nasazených testovaných holoubat, postupují do druhého kola. V druhém závodu se musí umístit v 70 % nasazených holoubat, pak v 50% a ve 35%, v pátém závodu se musí umístit ve 20% nasazených holoubat. V posledním, finálovém závodu, získává výhru první doletěné holoubě z těch, která splnila předchozí kritéria.

Super Eso
Vyhodnocení ze tří koeficientů – ze tří nejdelších tratí +300, +400 a +500 km.

Eso holoubě
Vyhodnocení ze tří koeficientů. Dva nejlepší koeficienty se vyberou z pěti kratších závodů a k nim se připočítá povinný třetí koeficient z finálového závodu.

Time Eso
Součet doletových časů ze všech měřených tréninků a závodů. Vítězí holoubě s nejnižším doletovým časem.

Super team 3 holubů
Každému chovateli se budou počítat první 3 doletěná holoubata z každého závodu. Celkem máme 6 závodů. Nejlepší chovatel tedy musí mít, pokud možno, 18 umístěných holubů s co nejvyšším součtem 18-ti koeficientů. Pořadí bude sestaveno prioritně podle počtu umístěných holubů. Při stejném počtu cen, rozhoduje vyšší koeficient. Vyhodnocujeme z 25% závodících holubů.